Публічний договір-оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа – підприємець Ковтун Олексій Ігорович, далі по тексту – «Виконавець», з однієї Сторони, та «Замовник» – фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування або фізична особа, яка досягла 18-річного віку і має повну дієздатність, яка здійснює замовлення послуг на офіційному сайті Виконавця (далі – Сайт) https://china-online24.com/, далі по тексту – «Замовник», з іншого боку, окремо іменуються як «Сторона», а разом «сторони», – уклали даний Договір про наступне:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору, Виконавець зобов’язується надавати послуги з придбання товарів в зарубіжних on-line магазинах Китаю відповідно до Заявки Замовника, створеної в Особистому кабінеті на Сайті https://china-online24.com/, а так само інші додаткові послуги, а Замовник зобов’язується сплачувати вартість наданих послуг відповідно до тарифів Виконавця.

2.2. Замовник сам вибирає товар для замовлення і веде переговори з Продавцем через on-line магазин. Замовник є Вантажоодержувачем і всі ризики, пов’язані з доставкою, транспортуванням і розмитненням бере на себе.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за товари неналежної якості, які обрані і замовлені для придбання в on-line магазинах Китаю.

2.4. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом «усної угоди» та має належну юридичну силу.

2.5. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Замовником перерахування коштів за придбання товару в зарубіжних on-line магазинах Китаю.

2.6. Оформленням Замовлення Замовник підтверджує погодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.7.Після виконання Виконавцем замовлення, Оферта має силу Акту виконаних робот та прийняття наданих послуг здійснюється без підписання відповідного Акту.

2.8. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Інтернет- сайт» – сайт Виконавця, створений для ознайомлення з умовами угоди та укладання Договорів публічної оферти.

«Виконавець» – організація, незалежно від її організаційно-правової форми та / або фізична особа підприємець, яка надає посередницькі послуги з придбання товару в зарубіжних on-line магазинах Китаю.

«Послуга» – придбання товарів в зарубіжних on-line магазинах згідно з інформацією на сайті https://china-online24.com/.

«Замовник» – фізична особа або фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування, яка здійснює замовлення на сайті https://china-online24.com/.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Замовником умов Договору.

 «Продавець» – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка пропонує до придбання Товари в інтернет-магазинах за межами території України і забезпечує їх доставку по території країни-відправника до складу Замовника.

«Вантажоодержувач» – будь-яка фізична особа, зазначена в Особистому кабінеті на Сайті https://china-online24.com/ як одержувач Замовлення за певною адресою. Вантажоодержувачем може бути як сам Замовник, так і будь-яка інша особа, вказана Замовником.

«Замовлення» – рішення Замовника доручити Виконавцю придбати товари в зарубіжних on-line магазинах Китаю, оформлене через інтернет-сайт https://china-online24.com/ шляхом створення Заявки.

«On – line магазин» – сайт, який торгує товарами за допомогою мережі Інтернет.

«Товар» – будь-які товари (крім заборонених міжнародним законодавством і законодавством України до переміщення через митний кордон України), упаковані і підготовлені до пересилання у відповідності до вимог законодавства України і країни відправника, які приймаються від Продавців відповідно до замовлення Замовника.

«Тарифи» – тарифи на надання послуг зазначені на сайті https://china-online24.com/, що не включають в себе тарифи на здійснення митних формальностей, митні платежі та збори; інші податки, платежі, додаткові витрати.

«Транспортна Компанія» – це підприємство, яке організовує доставку вантажу від Продавця до вантажоодержувача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Організовувати і здійснювати покупку товару, відповідно до положень даного Договору.

3.2 Виконавець має право:
3.2.1. Переглянути тарифи (викладені на Сайті https://china-online24.com/) в залежності від змін в законодавстві або економічних змін. Належним повідомленням Замовника вважається розміщення інформації на офіційному сайті Виконавця: https://china-online24.com/.
3.2.2. Залучити до виконання зобов’язань третіх осіб. При цьому, передача повноважень по Договору третім особам не звільняє Виконавця від відповідальності перед Замовником.

3.3. Клієнт зобов’язується:
3.3.1. 
Перед замовленням будь-якої послуги, що надається Виконавцем, уважно ознайомитися з тарифами і правилами її надання, опублікованими на Сайті: https://china-online24.com/, з текстом цього Договору. У разі необхідності будь-якого роз’яснення по послугах – зв’язатися з Виконавцем для отримання необхідних роз’яснень, попереднім замовленням послуги.
3.3.2. 
Уважно і чітко заповнювати інформацію на замовлення в Особистому кабінеті на Сайті https://china-online24.com/ на придбання Послуги, відповідно до інструкції, розміщеній на Сайті. Замовник несе відповідальність за інформацію, яка вказується в Особистому кабінеті на Сайті https://china-online24.com/, що означає згоду Замовника з умовами угоди.
3.3.
3Надавати необхідну і достовірну інформацію при оформленні Замовлення і не замовляти заборонені товари згідно законодавства країни походження та країни призначення (такі товари як коштовності, дорогоцінні камені і метали, тварин і рослин, зброю і складові частини зброї, вибухові речовини (відповідно до класифікації ІАТА), людські останки, антикваріат, кредитні карти, банкноти будь-яких національних валют, чеки, порнографію чи інші предмети).
3.3.
4Оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов даного Договору.

3.4. Клієнт має право:
3.4.1. 
Отримувати достовірну інформацію про послуги, що надаються Виконавцем.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

.1. ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1.1. Для замовлення послуги Замовник повинен пройти реєстрацію на сайті Виконавця за адресою: https://china-online24.com/ .
4.1.2Замовлення приймаються через сайт в робочий час Виконавця шляхом створення Заявки.
4.1.3Після реєстрації Замовника в особистому кабінеті, Виконавець надає йому право створювати заявки на придбання Послуги.
4.1.4. Замовник самостійно оформляє угоду з Продавцем Товару в on-line магазині або доручає Виконавцю купити Товар за посиланням, вказавши потрібний колір, розмір, кількість, вагу та інші параметри, якщо вони передбачені. Замовник попередньо самостійно оцінює якість і характеристики придбаного Товару. Продавець надає послуги доставки на території Китаю.
4.1.5. Замовник самостійно вибирає Транспортну компанію і вказує в заявці адресу складу даної ТК і свій клієнтський номер. Замовник самостійно оформляє і оплачує доставку в країну призначення згідно з правилами такої Транспортної компанії і законодавства України.
4.1.6Замовник в будь-який час може перевірити статус Замовлення в особистому кабінеті у вкладці «Мій Аккаунт-Замовлення».
4.1.7. Виконавець не здійснює обмінних операцій з придбання / продажу іноземної валюти.

4.2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.2.1. Оплата замовлення означає згоду Замовника на укладання цього Договору з Виконавцем.
4.2.2. Замовник оплачує вартість замовлення за Договором в повному обсязі, а також 2% від вартості замовлення за надання посередницьких послуг за придбання товару в зарубіжних on-line магазинах, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.2.3. Комісійна винагорода Виконавця входить в тариф вказаний на сайті https://china-online24.com/ .
4.2.4. Замовник має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту поки воно не оплачено.
4.2.5Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.2.6. Замовнику повідомлення про виконання замовлення відправляється на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення.
4.2.7Оплата за надані послуги здійснюється в гривні на підставі тарифів Виконавця зазначених на сайті https://china-online24.com/.
4.2.8Замовник зобов’язується здійснювати оплату за надані послуги одним із зазначених способів на Сайті https://china-online24.com/.
4.2.9Послуги платіжних систем, терміналів Замовник оплачує додатково.

4.3ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ В ВИХІДНІ І СВЯТКОВІ ДНІ
4.3.1. Графік виконання замовлень у вихідні та святкові дні розміщені на сайті  https://china-online24.com/  в розділі «Режим Роботи».

5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Термін виконання замовлення – 24 години з моменту отримання оплати від Замовника.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

6.1. Акцепт оферти Замовником є підтвердженням укладення Договору на умовах Оферти.
6.2. Договір набуває чинності з моменту оплати замовлення Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.
6.3. Виконавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовника. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сайті.
6.4. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін в укладений, вже діючий між Замовником та Виконавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу з такими змінами в Оферті.

7. ФОРС МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Замовник вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.
8.2. Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Виконавець не несе ризиків, пов’язаних з втратою або пошкодженням товару, придбаного Замовником.
9.2Виконавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання товарів Замовником, замовлених через On-line магазин.
9.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.
9.4Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.
9.5. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.

Догори